zondag 6 december 2020

Sociale vaardigheden: Een goede klassfeer

 We brainstormden over hoe we voor een goede klassfeer kunnen zorgen.
Aan de hand van spelletjes leerden we om goed samen te werken.