woensdag 21 oktober 2020

Sociale vaardigheden en jarigen oktober

Het thema van sociale vaardigheden dit jaar is "Verrassend vreugdevol groeien".
We werken de komende maanden aan een "goed klasklimaat".
Er werd gezongen voor de jarigen van oktober.