woensdag 30 september 2020

Schatten en meten met de liter

 Tijdens de wiskundeles gingen we de inhoud na van verschillende flessen.
Dit deden we door telkens 1 liter water in de fles te gieten: kon er juist 1 liter in, minder of meer?