dinsdag 4 februari 2020

Meten en metend rekenen

Tijdens de wiskundeles herhaalden we de lengtematen, inhoudsmaten en gewicht.