zaterdag 1 december 2018

Thema: Luisteren naar elkaar


Deze week werkten we verder rond ons thema sociale vaardigheden 'Luisteren naar elkaar'. 

Donderdag kreeg Marie de opdracht om een verhaal voor te lezen aan de klas. De andere leerlingen moesten ondertussen allerlei opdrachten uitvoeren voor de juf. Vervolgens maakten ze tijdens het voorlezen lawaai met muziekinstrumenten. Doorheen deze proefjes ontdekten we dat we bij achtergrondlawaai en tijdsgebrek niet goed kunnen luisteren naar elkaar. Uit een poppenspel rond Sint en Piet leerden we dat gevoelens zoals boosheid en verdriet het luisteren ook kunnen verhinderen. 

Vrijdag leerden de leerlingen dat sommige kinderen graag een stappenplan gebruiken of nood hebben aan de uitleg van de juf en dat andere kinderen vooral 'doeners' zijn. De leerlingen kregen de volgende opdracht: een toverstaf knutselen en een truc voorbereiden met de goocheldoos. Hierbij mochten ze kiezen voor uitleg of dit gewoon uitproberen. 
Magische groetjes uit het tweede leerjaar!

Juf Stephanie