zondag 11 november 2018

Thema 'Luisteren naar elkaar'Donderdagvoormiddag zijn we gestart met het thema 'Luisteren naar elkaar'. Dit is een deelthema van de 'Kracht van acht'. Doorheen het jaar zullen we verschillende thema's behandelen rond sociale vaardigheden. We leerden via enkele praatplaten, een verhaal en spelletjes dat echt luisteren naar elkaar heel moeilijk kan zijn. We horen vaak wat de ander zegt maar luisteren niet echt. Bij 'echt luisteren' moet je nadenken over wat de ander zegt en hoe de ander zich voelt. Achteraf sloten we af door een compliment in een hartje te schrijven voor elkaar. Dat was leuk om complimenten te krijgen!

Juf Stephanie