zondag 31 december 2017

Werothema "Nu of ooit"

Tijdens het werothema "Nu of ooit" bekeken we oude gebruiksvoorwerpen.
We stelden onze levenslijn a.d.h.v. foto's.
De meme van Martha kwam vertellen over vroeger. Hiervoor had ze een mooie powerpoint gemaakt. a.d.h.v. een quiz kwamen we heel wat te weten over vroeger:

Op school schreven de kinderen met een griffel op een lei. Kinderen die moeite hadden om te volgen in de klas kregen "ezelsoren".De jongens speelden met bikkels. Of ze hinkelden op de speelplaats.  De kolenkachel verwarmde de klas. Er was nog geen cola of ice tea, ze dronken "limonade". Spaghetti, lasagne of pizza kenden de mensen niet. Voedsel werd bewaard in weckpotten.
Er werd een schort gedragen om de mooie kleren niet vuil te maken. Als het regende werd een kapje gedragen.